gallery/nieuwlogotransparent

Eredienst elke zondag om 10.00u
Markt 10
3150 Haacht

Contact alstublieft het formulier op onze website in. Wij wensen u een fijne dag! Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten...Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor iedereen. Vul voor contact alstublieft het formulier op onze website in. Wij wensen u een fijne dag! Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons...

Welkom bij Christengemeente Emmanuel Haacht

gallery/facebook-black-social-button-circle

Protestants-Evangelische Kerkgemeente

Over ons

We zijn niet perfect.

Wij weten lang niet alles.
We hebben allemaal nog een lange weg te gaan.

We maken fouten en struikelen soms,
dank zij de genade van God,
staan we weer op naar Jezus' voorbeeld,
geleid door Zijn Heilige Geest,
met het Woord van de Vader.

______

We zijn een gemeenschap van mensen van
verschillende klasse, afkomst, leeftijd, verleden en nationaliteit.

Wij zijn vooral samen op zoek naar genezing in Jezus.

gallery/pay-2661737compressed

jaar

Eredienst

U bent uitgenodigd, of je nu gelooft of niet. Kom en ontmoet ons om 09.30u in Haacht, Markt 10. Als broeders en zusters begroeten we elkaar en praten wat bij voor de dienst aanvangt. U kan daarbij genieten van een tas koffie of thee.

 

 

Om 10.00u loven we de Heer met zang en muziek

 

 

Daarna volgt het avondmaal voorafgegaan door gebed en enkele inleidende woorden. De prediking wordt gebracht door één van onze zes predikanten. Bij gelegenheid wordt een externe spreker uitgenodigd.

 

De  senior voorganger sluit af met gebed en zegening van de kerkgemeenschap voor de komende week.

 

 

Na de dienst is er gelegenheid

voor persoonlijk gebed.

Ons gebedsteam staat voor u klaar

om u daarin te begeleiden en voor te gaan.

 

 

Daarna genieten we van ons gezellig samen zijn
met soep en broodjes.

Projecten - Bijbelstudie - Preken en Predikanten

Preken en Predikanten
Het is altijd meegenomen dat je een preek nog eens opnieuw kunt beluisteren of dat je bij afwezigheid geen preek hoeft te missen. 

 

gallery/book-831052_1921
gallery/praying-25596_1281
gallery/sermon-159648_1281

Bijbelstudie


Er zijn avonden voorzien in:

 • Zaventem op woensdag
 • Heist o/d Berg op dinsdag
 • Zoerle Parwijs op dinsdag
 • Aarschot op dinsdag

Wil u ook deelnemen?
Stuur ons dan een bericht via Contact

Projecten

Binnen onze kerkgemeente worden bepaalde projecten ondersteund.
U kunt ze hieronder vinden:

 

 

gallery/prediking
gallery/fb
gallery/dsc01971
gallery/rita
gallery/rob3
gallery/rudi timermans
gallery/handshake-159886

Preken per jaar

Preken per spreker

Harry WOLTHUIZEN

Rob POLDERMAN

Rudi TIMMERMAN

Tom TORBEYNS

Corrie WOLTHUIZEN

Rita LAMOTE

Senior Voorganger

Junior Voorganger

Oudste

Oudste

Oudste

Evangelist

Lieve Steenberghs

Externe Sprekers

Andere predikanten uit onze kerk

Len Brookes

Activiteiten

Klik op de afbeelding voor meer info

Contact

Naam  
E-mail  
Bericht  
Bijlage  

Telefoon:
Senior Voorganger Harry Wolthuizen 0495 23 25 80

Junior Voorganger Tom Torbeyns 0473 96 99 55

 

Registratie -Registration

When you attend our church for some time and receive our monthly newsletter, we have some obligations according the privacy law which we have to meet, like asking your permission .


The personal information which you provide  to the church, are for internal use only (church and synode)

In no case will your information be passed on to third parties.

 

In accordance with the Privacy Act of 25 May 2018, you can view this register and change it if necessary by contacting us. You can direct this question to the church on the contact page.

Als je al geruime tijd onze kerk aandoet en onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangt, hebben wij enkele verplichtingen overeenkomstig de privacywet die we moeten nakomen, zoals uw toestemming vragen.
De persoonlijke gegevens die u de kerkgemeente verstrekt, zijn uitsluitend voor intern gebruik (kerkgemeente en synode). In geen geval zullen uw gegevens worden doorgegeven aan derden.

Overeenkomstig de wet op de privacy van 25 mei 2018, kunt u dit register inzien en uw gegevens laten wijzigen indien nodig door contact met ons op te nemen. U kunt dit via de contact pagina.

Quand vous fréquentez notre église pendant un certain temps et recevez notre bulletin mensuel, nous avons certaines obligations conformément à la loi sur la protection de la vie privée, que nous devons respecter comme demander votre autorisation.
Les informations personnelles que vous fournissez à l'église, sont pour l'usage interne seulement (l'église et le synode). En aucun cas vos informations ne seront transmises à des tiers.

Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du 25 mai 2018, vous pouvez consulter ce registre et le modifier au besoin en communiquant avec nous. Vous pouvez adresser cette question à l’église sur la page de contact.

Nederlands

Français

English

Naam - Nom - Name  
E-mail  
Telefoon  
Stad - Ville - Town  
Adres - Adresse - Address  
Naam/Nom/Name partner  
Naam/Nom/Name kinderen - enfants - children  
Geboortedata - Dates de naissance - Birthdays  
  
  

Deze registratie is enkel voor regelmatige bezoekers van Kerkgemeente Emmanuel Haacht
Cet enregistrement est seulement pour les visiteurs réguliers de l'Eglise Emmanuel Haacht
This registration is only for regular visitors of Emmanuel Haacht Church

 

 •  
 • Voorganger Harry (Huite) Wolthuizen

 • Intentieverklaring
  Perstekst 25 jarig jubileum 27 oktober 2019 (Word)
  Perstekst 25 jarig jubileum 27 oktober 2019 (PDF)

 

Pers: foto's en teksten