Woord van de maand

1Kor 29:12 Uw hand heeft de macht en de kracht en op Uw bevel worden mensen groot en ontvangen zij kracht.

Vruchten van de Geest

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing... Galaten 5:22-23.

Ze hebben te maken met de meer gerijpte geestelijke vrucht met negen aspecten. Het gaat er bij geestelijke vruchten dus steeds om dat de levensstijl van Jezus door de kracht van de Heilige Geest in jou zichtbaar wordt, waarbij je jezelf voor Hem openstelt. Het is goed om dat te beseffen, want het bewaart je voor de valkuil dat je geestelijke vrucht probeert te produceren in eigen kracht. Liefde is het basismateriaal voor alle vrucht van de geest. 

Vrucht = ( inzet van gaven ) x liefde. Geschenken van God vanaf je wedergeboorte: liefde, vreugde en vrede.

Vrucht bij groeiende gelovigen: geduld, vriendelijkheid en goedheid. 

Vrucht bij geestelijk meer volwassen gelovigen: trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Geschenken van God vanaf je wedergeboorte: liefde, vreugde en vrede. Deze vruchten ontstaan in de relatie met Jezus en groeien naarmate de relatie met Jezus hechter wordt. Deze drie vruchten van de Geest zijn regelrechte geschenken van God, die de uitwerking zijn van Gods liefde in het hart van de gelovige.

Vruchten bij groeiende gelovigen: Deze drie vruchten van de Geest zijn verdere uitwerkingen van gepraktiseerde liefde. Deze vruchten beginnen bij de liefde van God die je hebt ontvangen en van daaruit ga je je medemensen dienen met de mogelijkheden die je hebt.

Vruchten bij geestelijk volwassen gelovigen: Deze vruchten van de Geest worden als laatste genoemd, waarschijnlijk omdat het innerlijke eigenschappen zijn die je bij de meer gerijpte gelovigen tegenkomt. Ze hebben te maken met wilsovergave en dat is iets waar vooral pasgelovigen nog veel moeite mee hebben. Er zijn meestal heel wat lessen in Gods leerschool van het leven nodig om deze vruchten te ontwikkelen.

Harry Wolthuizen