Christengemeente Emmanuel Haacht

Doel

Het gebod van de Liefde

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
(Markus 12:29)

Elkaar liefhebben zoals Hij ons liefheeft (Joh.15:12)

Op weg te gaan en vrucht te dragen (Joh.15:16)

Gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen,
want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.
(Mattheüs 6:7)

Werking

U bent van harte welkom op de zondagdienst. Als u een dienst mist, geen nood, u kunt de prediking steeds (opnieuw) beluisteren via ons YouTube kanaal. Wenst u zich nog meer te verdiepen in het christelijk geloof, dan kunt u deelnemen aan de maandelijkse huiskringen.

Soms dringt een gebedsavond zich op, omdat we vele verzoeken hiertoe ontvangen. Gebed wordt pas heel krachtig als ze nog eens wordt benadrukt in een kring van gelovigen. Wij nodigen u van harte uit om van dit samenzijn in de Heer, deel uit te maken.

Tot slot zijn er soms activiteiten. Die kunnen zowel intern als extern zijn. Wij voorzien alle informatie hierover via de knop Activiteiten.

Nog vragen? Aarzel dan niet om even verder op deze pagina, de knop contact te vinden. U mag steeds rekenen op antwoord.

Christengemeente Emmanuel beschikt over een enorme infrastructuur, ook voor verhuur. Seminaries, vergaderingen, huwelijken, doop en uitvaarten (met urne), vinden zeker een oplossing op de zoektocht naar een geschikte plaats.