Zaalverhuur

Bijzondere diensten

Doop

U hebt beslist om u als volwassene te laten dopen

U zou graag uw kindje laten opdragen aan de Heer

Huwelijk

U vraagt de zegen over uw huwelijk

Uitvaart

U wenst een christelijke uitvaart

Voor deze bijzondere diensten kunt u steeds terecht in onze kerk. U kunt gebruik maken van onze infrastructuur, of u nodigt onze voorgangers (pastoors) uit op de plaats waar de samenkomst doorgaat. Wij hebben, gezien onze wettelijke erkenning als kerk en als predikant , om de christelijke begeleiding/zegen te brengen.
Neem
contact op met de voorganger om een afspraak te maken.

Zaalverhuur

Zalen Emmanuel

Onze infrastructuur is te huur voor seminaries, conferenties, vergaderingen, voordrachten, filmvoorstellingen, bijeenkomsten, feesten enzovoort. Neem contact op om te zien of de datum voor uw activiteit nog vrij is.

CG Emmanuel
Rudi Timmermans
Markt 10
3150 Haacht
0477 255 417

Laatste wilsbeschikking

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de Dienst Burgerzaken in uw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

  • of u kiest voor een begrafenis of een crematie

  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden

  • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland)

  • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.